Chief van 't Archief

Chief van 't Archief

Een ambtenarenkomedie voor 4 dames en 4 heren. 

Luc, diensthoofd op het archief van de Belgische staat, laat het liefst alle verantwoordelijkheid van zich afglijden. Hij vult zijn dag liever met het uithalen van grappen, ten koste van zijn collega’s.

Hij raakt in paniek als hij verneemt dat een auditeur vanuit Brussel naar zijn dienst onderweg is. Zijn eerste reflex is om te vluchten, maar daarvoor is het te laat. Luc maakt de auditeur dan maar wijs dat hij André is, zijn tweelingbroer. Om de schijn hoog te houden, spant hij zijn collega’s en de nieuwe stagiair voor zijn kar.

De auditeur lijkt echter vastberaden zijn protocol af te werken en de dienst te herstructureren.

Hoe lang kan Luc zijn spelletje volhouden? Of vallen er ontslagen?

Rolverdeling:

Luc De Wezel, diensthoofd

Antonius Van der Teyt, hoofdarchivaris, bijna op pensioen

Debby Zwarts, negatief ingesteld medewerkster

Evelyn, gedreven medewerkster

Christiane Derboven, bazin van Luc

Joost De Jonghe, stagiair

Brigitte De Wezel, vrouw van Luc

Frederik Verdoodt, auditeur